Amar-art en het het Coronavirus

Wij volgen natuurlijk de basisregels van het RIVM:
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, houd 1,5 meter afstand, was vaak je handen.


Cursisten kunnen helaas niet op de lessen komen zolang zij de volgende symptomen hebben:
 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Wat doet het Amar-art om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen:
 • De tafels, stoelen en krukken worden na elke les schoongemaakt.
 • Gereedschappen welke gebruikt zijn worden aan de buitenkant schoongemaakt.
 • Deurklinken, lichtknopjes en kranen worden na elke les schoongemaakt.

Wat kunt je zelf doen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen:
 • Was je handen regelmatig met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van het RIVM